Là cách ngăn chặn và tiêu diệt chuột truyền thống nhất. Để kiểm soát chuột, bạn cần:

 
  ♦  Bịt kín tất cả các khe hở, vết nứt mà chuột có thể xâm nhập vào khu vực bên trong bằng cách sử dụng lưới ngăn chặn các đường xâm nhập của chuột như cống rãnh, đường ống, dây dẫn,…hoặc gắn ron cao su tại bên dưới cửa ra vào.
 
  ♦  Hạn chế nơi trú ẩn của chuột tại khu vực bên ngoài bằng cách phát quang bụi rậm
 
  ♦  Dùng bẫy keo, bẫy sập và bẫy lồng  chuyên dụng đặt tại nơi có dấu vết và nơi chuột đi qua để bắt và tiêu diệt chuột.