Sử dụng các hỗn hợp hóa chất được pha chế theo công thức đặc biệt nhằm tiêu diệt chuột một cách hữu hiệu nhất. Có 2 dạng hóa chất chính có thể sử dụng để kiểm soát chuột:
 
Bả sinh học: Loại bả này có chứa vi sinh vật chỉ đặc hiệu trên chuột. Khi chuột ăn phải các vi sinh vật này, chúng sẽ nhiễm thương hàn và chết sau từ ba đến năm ngày. Đây là một giải pháp vô cùng hiệu quả trong công tác diệt chuột đồng thời vô cùng an toàn  với con người và vật nuôi! (Click vào để xem chi tiết)
 
Các loại hóa chất  xử lý động vật gặm nhấm chứa Bitrex: Bitrex có vị đắng chát nhất. Đây chính là một đặc tính bảo vệ con người và vật nuôi: Khác với chuột, con người và động vật không chịu được vị đắng chát này và sẽ nôn ra nếu vô tình cho hóa chất này vào miệng.  (Click vào để xem chi tiết)