Phương pháp tác động gen mới giúp loại bỏ muỗi cái mang bệnh sốt xuất huyết

Các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp tác động gen trên loài muỗi nhằm tạo ra tinh trùng chỉ sinh ra muỗi đực, một cách tiếp cận mới tiên phong để tiêu diệt bệnh sốt rét.