CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ SÀI GÒN

 

Công ty Thuốc lá Sài Gòn là doanh nghiệp tiêu biểu dẫn đầu ngành sản xuất thuốc lá Việt Nam về năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế xã hội. Là Công ty con hạch toán độc lập của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất kinh doanh thuốc lá điếu cho thị trường trong nước và xuất khẩu.
 
Công ty luôn đi đầu trong ngành thuốc lá Việt Nam về đổi mới công nghệ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát huy sáng kiến, bảo vệ môi trường, với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, Công ty đã tạo được uy tín và cũng cố thương hiệu của mình đối với thị trường trong và ngoài nước. Công ty đã hợp tác với Công ty British American Tobacco (BAT) để sản xuất các nhãn hiệu 555, Pall Mall, Dunhill, … và hợp tác với Công ty Philip Morris để sản xuất các dòng sản phẩm Marlboro. Các dòng sản phẩm cao cấp hợp tác quốc tế dần dần chiếm lĩnh được thị trường trong nước để góp phần đẩy lùi thuốc lá ngoại nhập lậu.