PEPSICO VIỆT NAM
  • Công ty nước giải khát và thực phẩm hàng đầu thế giới
  • Công ty hoạt động trên gần 200 quốc gia với hơn 185,000 nhân viên trên toàn cầu
  • Công ty có doanh số hàng năm 39 tỷ đô la
  • Công ty nước giải khát và thực phẩm phát triển nhanh nhất thế giới
  • Công ty bao gồm PepsiCo Americas Foods (PAF), PepsiCo Americas Beverages (PAB) và PepsiCo International (PI).