Hạt Focus
Xuất xứ :
Mỹ
Nhà phân phối :
PestMan độc quyền
Hợp chất bẫy mối Requiem
Xuất xứ :
Mỹ
Nhà phân phối :
PestMan độc quyền
Gỗ bẫy mối
Xuất xứ :
Mỹ
Nhà phân phối :
PestMan độc quyền
Tram IGS
Xuất xứ :
Mỹ
Nhà phân phối :
PestMan độc quyền
Tram AGS
Xuất xứ :
Mỹ
Nhà phân phối :
PestMan độc quyền
Hóa chất AGENDA 2.5EC
Xuất xứ :
Bayer - Đức
Nhà phân phối :
Công ty TNHH E.P.S

Hoạt chất: Fipronil 25g/L
Đặc tính: Phòng trừ mối đất hiệu quả, ít mùi hôi. Agenda 25 EC kiểm soát mối bằng cách gây nhiễm các con mối đi kiếm ăn với liều hoạt chất cực thấp, ở liều cực thấp này mối chết chậm, trước khi chết chúng có thể truyền hoạt chất qua những con mối khác trong tổ. Làm lan truyền hoạt chất khắp tổ mối gây nên số mối chết đáng kể cho dù chính chúng không tiếp xúc trực tiếp với vùng đã xử lý thuốc.

Xem tài liệu
1 2